TJÄNSTER

VAD VI KAN HJÄLPA DIG MED

PR

Kostnadseffektiviteten och trovärdigheten för redaktionellt mediautrymme gör PR till ett svårslaget komplement till konventionella mediaköp. Våra medarbetare innehar expertis att skräddarsy åtgärder – strategiska såväl som taktiska – för att skapa största möjliga genomslag i media.

Bakom framgångsrik PR ligger ihärdigt och målmedvetet arbete, men också en mix av nytänkande och kreativitet. I vårt erbjudande inryms allt från okonventionella pressträffar till strategisk konsultation.

EVENT

Välregisserade samspel mellan event och PR är de absolut mest effektiva marknadsföringsstrategierna och tillika ett kraftfullt verktyg för att tränga igenom mediabruset. Det skapar en slagkraftig kombination av både närhet och räckvidd som genererar en omedelbar PR-effekt.

Under företagets år i branschen har mycket hunnit förändras och kraven har ökat från såväl media som gäster. Erfarenhet och säregen intuition har inte bara hållit Micael Bindefeld AB kvar i branschen, utan också bidragit till att vi ofta varit de som fört utvecklingen framåt. Passion för minutiös planering, stilsäkerhet och logistik är idag viktigare än någonsin.

INFLUENCERS & SOCIALA MEDIER

Influencer marketing och sociala medier har på några år revolutionerat medielandskapet. Genom sociala medier har varumärken en direkt kommunikation med konsumenter. Det skapar helt nya möjligheter för ett varumärke att vara relevant för en specifik målgrupp vid ett givet tillfälle.

För att förstärka intresset för en specifik kampanj eller produkt arbetar vi idag med väl uttänkta strategier för att matcha våra kunders varumärken med specifika insatser i sociala medier. Våra nätverk och relationer till celebriteter, influencers, bloggare och andra makthavare i sociala medier, matchat med vår kompetens inom området, skapar möjligheter till ett lyckat resultat där relevant information exponeras till rätt konsument vid rätt tillfälle.