OM

MICAEL BINDEFELD AB

Om Micael Bindefeld AB

Micael Bindefeld AB är en event och PR-byrå med över 30 års erfarenhet som arbetar med att stärka varumärken genom resultatinriktade insatser. Inom ramen för våra uppdrag formar vi strategiska kommunikationslösningar och arbetsmetoder anpassade efter varje kunds specifika behov. Vår erfarenhet och vårt kontaktnät borgar för att våra uppdragsgivare erhåller det genomslag som är uppdragets målsättning. I ett medielandskap som är i ständig förändring utmärker vi oss genom kreativ, effektiv och mätbar kommunikation.

Om Micael

Micael fick tidigt utlopp för sin glödande energi och sitt utpräglade sinne för estetik i yrket som frisör. Micael bytte Göteborg mot Stockholm. Hans hantverk blev snabbt omtalat i den nya hemstad och snart kunde han visa upp en minst sagt uppseendeväckande kundbas, kantad av celebriteter och mediaprofiler. Parallellt med frisöryrket arrangerade Micael bejublade fester som kom att bli en naturlig övergång till Micael Bindefeld AB:s nuvarande verksamhetsområde.

GDPR och Micael Bindefeld AB

Som Du säkert redan vet träder EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i kraft den 25 maj 2018. Den ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner inom EU.

För oss på Micael Bindefeld AB är det viktigt att Du är medveten om att vi arbetar med hög sekretess och att vi tar stark hänsyn till den personliga integriteten när vi hanterar eventuella personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter utan någon persons enskilda medvetande.

Vi hoppas med detta förtydligande även fortsättningsvis ha Ditt förtroende för att kunna erbjuda möjligheter till samarbeten, nätverkande, nyheter, information, inbjudningar och erbjudanden om våra pågående och kommande evenemang.

Du behöver inte vidta någon åtgärd i och med denna information. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Vill du inte längre finnas med i våra kontaktregister kan Du självfallet maila oss på gdpr@bindefeldab.se.

Bästa hälsningar,
Micael Bindefeld AB