OM

MICAEL BINDEFELD AB

Om Micael Bindefeld AB

Micael Bindefeld AB är en event och PR-byrå med över 30 års erfarenhet som arbetar med att stärka varumärken genom resultatinriktade insatser. Inom ramen för våra uppdrag formar vi strategiska kommunikationslösningar och arbetsmetoder anpassade efter varje kunds specifika behov. Vår erfarenhet och vårt kontaktnät borgar för att våra uppdragsgivare erhåller det genomslag som är uppdragets målsättning. I ett medielandskap som är i ständig förändring utmärker vi oss genom kreativ, effektiv och mätbar kommunikation.

Om Micael

Micael fick tidigt utlopp för sin glödande energi och sitt utpräglade sinne för estetik i yrket som frisör. Micael bytte Göteborg mot Stockholm. Hans hantverk blev snabbt omtalat i den nya hemstad och snart kunde han visa upp en minst sagt uppseendeväckande kundbas, kantad av celebriteter och mediaprofiler. Parallellt med frisöryrket arrangerade Micael bejublade fester som kom att bli en naturlig övergång till Micael Bindefeld AB:s nuvarande verksamhetsområde.